do kasy suma: 0,00 zł
Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin - Zwrot towaru

Warunki zwrotu kuponów dla użytkowników CITEAM - http://www.citeam.pl/regulamin

Warunki Zwrot towaru

UŻYTKOWNIKOM będącym konsumentami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 r., poz. 827), zwaną dalej USTAWĄ, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 3. Prawo to wykonuje się poprzez złożenie WŁAŚCICIELOWI SERWISU stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy lub świadczenia usługi. Oświadczenie może być złożone także w formie elektronicznej, przesłanej na adres mailowy: sklep@sklepdecor.pl . WŁAŚCICIEL SERWISU niezwłocznie prześle UŻYTKOWNIKOWI pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W razie realizacji prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 1 to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot ceny za produkt na rzecz UŻYTKOWNIKA nastąpi w terminie do 14 dni, poprzez przelew na konto bankowe wskazane przez UŻYTKOWNIKA.

Masz 14 dni na zwrot zakupionego przez siebie towaru, bez podania przyczyny. Termin ten jest liczony od daty odbioru przesyłki do daty jej nadania. Towar, który zamierzasz zwrócić, Powinieneś wysłać do nas firmą kurierską lub pocztą (pocztą Powinienieś tylko towar o wartości poniżej 500zł) - wysłanie przesyłki dokonujesz na własny koszt.

Do przesyłki dołącz dowód zakupu oraz pismo, w którym powinieneś podać:
• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od jej zawarcia (wzór pisma niżej)
• Twój adres i telefon kontaktowy
• Numer konta bankowego, na który mamy zwrócić należność

Całość wysyłasz BEZ POBRANIA na adres naszego sklepu:


Unicell International Sp. z o.o.
Sklepdecor.pl
ul. Supraślska 25
16-010 Wasilków

tel. 0 725 302 278
sklep@sklepdecor.pl


Zwrot środków na konto otrzymasz w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zwracanego towaru do sklepu.


Warunki zwrotu - WAŻNE:


• Towar, który zwracasz, nie może nosić śladów użytkowania!

• Przesyłka, w której odsyłasz towar, musi być solidnie zapakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniami. Towar wysłany bez odpowiedniego zabezpieczenia, np: radio samochodowe tylko w swoim własnym fabrycznym pudełku, jest narażone na uszkodzenie w czasie transportu i nie zostanie przyjęte. Nie odbierzemy też przesyłki, która przyjdzie do nas uszkodzona lub otwarta.


• Zwracany towar musi być kompletny, co oznacza, że musi zawierać wszystkie oryginalnie zawarte elementy wyposażenia, jak np: śrubki, listwy, instrukcję obsługi, itd.


• Zwrotu dokonujesz na własny koszt. Nie przyjmujemy przesyłek "POBRANIOWYCH" wysłanych na koszt sklepu.

 

 

 

Protokół szkody - Odbiór paczki kurierskiej

Wszystkie paczki są ubezpieczone - Pamiętaj podczas odbioru paczki, poproś kuriera, aby poczekał i w jego obecności otwórz paczkę! Jest to przydatne do złożenia reklamacji.

Jeśli zawartość paczki wygląda na uszkodzoną, obowiązkiem kuriera jest sporządzenie protokołu szkody. Jeśli zostanie opisane uszkodzenie ze stanem faktycznym, możesz podpisać protokół szkody.

Dzięki sporządzeniu protokołu szkody, wyślemy na nasz koszt ponownie paczkę do Ciebie, po otrzymaniu zwrotu uszkodzonego towaru. Tak więc nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

Jeśli szkodę na towarze zauważyłeś po wyjściu kuriera - zadzwoń niezwłocznie na infolinie DPD 801 400 373 lub 22 577-55-55 i złóż dyspozycję zamówienia kuriera w celu sporządzenia protokołu szkody.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Numer Konta Bankowego…………………………………………
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Telefon………………………………………………………………………….
DATA i podpis…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania TowaruBrak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

--

STARY REGULAMIN SERWISU

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium